Ifa diaspora & ifa tradicional. IFA DICE: ISU DAPA TELE O RIPO APA AKERE DAPA TELE O POJO OMO KERE KERE KERE NI SORO FAGBALAGBA KI WON O