Leyes de Ifa: Ika fun ni: Ika funfun a difa fun agbaagba merindinlogun won nrele ife won nlo ree toro ogbo awon le gbo, awon le to bi